kontakt Agrochov Drahotuše Agrochov Týn nad Bečvou Agrochov Hranicko Agrochov KOBZ Jezernice Nabídka práce
AGROCHOV JEZERNICE, a.s.
Jezernice 42
751 31 Jezernice
info@agrochovas.cz
Datová schránka: g5pcne8
IČ: 65138139 | DIČ: 699006192
OR ved. Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 1277


Profil firmy

Akciová společnost Agrochov Jezernice, a.s. byla založena v roce 1996 akcionáři, kteří do společnosti vložili hodnotu svých vydaných majetkových podílů ze zemědělského družstva. Hodnota zapisovaného kapitálu byla 93.300 tis. Kč. Společnost hospodaří na cca 2 260 ha zemědělské půdy rozkládající se na území Moravské Brány SV od města Lipníka n./B. na 9 katastrálních územích, včetně části podhorské oblasti Oderských vrchů. Společnost je dále specializována na ovocnářství, a to konkrétně s výměrou ovocných sadů na cca 135 ha a pěstováním školkařských ovocných výpěstků.

Od r. 2018 společnost Agrochov Jezernice, a.s. působí jednotným způsobem řízení s těmito společnostmi: KOBZ Služby s.r.o., Drahotuše zemědělská a.s., Hranicko a.s., Zemědělské družstvo „PODHRADÍ“ Týn nad Bečvou, Ekofarma Podhoří s.r.o., Ekofarma Jezernice s.r.o., Ekofarma Střítež s.r.o., Ekofarma Milenov s.r.o., Ekofarma Loučka s.r.o., Sady a školky Podhoří s.r.o., SLUPROZ s.r.o., ODP-družstvo Jezernice, Agrochov Reál s.r.o., AGRO Týn nad Bečvou s.r.o..

Upozorňujeme na ukončení provozu ovocné školky v Podhoří.

Copyright © 2010 - 2024 Agrochov Jezernice, a.s. | Created by INTCOM & Lukáš Veselý