kontakt Agrochov Drahotuše Agrochov Týn nad Bečvou Agrochov Hranicko Agrochov KOBZ Jezernice Nabídka práce
AGROCHOV JEZERNICE, a.s.
Jezernice 42
751 31 Jezernice
Tel: 581 250 516
Fax: 581 771 751
info@agrochovas.cz
IČ: 65138139 | OR ved. Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 1277


Profil firmy

Akciová společnost Agrochov Jezernice, a.s. byla založena v roce 1996 akcionáři, kteří do společnosti vložili hodnotu svých vydaných majetkových podílů ze zemědělského družstva. Hodnota zapisovaného kapitálu byla 93.300 tis. Kč. Společnost hospodaří na cca 2 260 ha zemědělské půdy rozkládající se na území Moravské Brány SV od města Lipníka n./B. na 9 katastrálních územích, včetně části podhorské oblasti Oderských vrchů. Společnost je dále specializována na ovocnářství, a to konkrétně s výměrou ovocných sadů na cca 135 ha a pěstováním školkařských ovocných výpěstků.

Akciová společnosti Agrochov Jezernice, a.s. je od roku 1996 spolumajitelem Posklizňové linky a skladu kapalných hnojiv v Klokočí se společností Drahotuše zemědělská a.s. Tyto objekty se skladovací kapacitou 10.000 t obilí a 2.000 tun kapalných hnojiv využívá na základě smlouvy o sdružení Od roku 2000 vznikla dohoda o sdružení ze ZD "PODHRADÍ" Týn nad Bečvou, dle které obě společnosti společně obhospodařují ornou půdu pronajímanou ZD "PODHRADÍ" Týn nad Bečvou. V roce 2003 došlo k propojení v oblasti řízení se společností Drahotuše zemědělská a.s., kde společnost Agrochov Jezernice a.s. je současně propojena akciově. Od roku 2006 společnost Agrochov Jezernice, a.s. odkoupila akcie společnosti Hranicko a.s. a od té doby je majoritním vlastníkem této společnosti. Všechny jmenované společnosti jsou dnes centrálně řízeny s cílem maximálně využít nakoupené výkonné technologie k obhospodařování pozemků.

Ve společnosti je uplatňován dvoustupňový systém řízení. Základní organizační jednotkou je "hospodářské středisko" odpovědné za svou činnost představenstvu společnosti. Po stránce řízení je společnost Agrochov Jezernice a.s. provázána se společnostmi Drahotuše zemědělská a.s.,Hranicko a.s., „ZD“ Podhradí, a společností Kobz s.r.o. na principu provozování rostlinné výroby a obchodu s komoditami.

Přehled organizačních jednotek:
  • středisko rostlinné výroby Jezernice a v něm začleněna bývalá hospodářská střediska
  • středisko dílen a středisko dopravy
  • středisko ovocných sadů
  • středisko ovocných školek v Podhoří
  • středisko posklizňové linky v Jezernici
  • středisko zásobování a MTZ
  • středisko stravování
  • středisko správní

Společnost Agrochov Jezernice a.s. je nadřízena v činnosti rostlinné výroby jednotnému řízení společností: Drahotuše zemědělská a.s., ZD Podhradí Týn nad Bečvou, Hranicko a.s. a Kobz s.r.o. a spolu tvoří koncern v činnosti.

Copyright © 2010 - 2021 Agrochov Jezernice, a.s. | Created by INTCOM & Lukáš Veselý